Som alla hängivna Army of Lovers-fans säkert har märkt, är gruppen mycket öppen om sexualitet i alla dess former, samt provokation vad gäller religioner m.m. Det är därför denna grupp också har haft den framgång den har haft. Dock är det inte alla länder som uppskattar att man tar strid för homosexuellas rättigheter, driver med kristendomen eller dylikt. Ryssland är ett av dessa länder och gruppen har också haft problem med att genomföra sina konserter där. Under 2013 ställde man in de konserter som var tänkta att genomföras, eftersom bandmedlemmarna inte kunde tänka sig att uppträda under sådana omständigheter, i ett land som inskränkte så pass mycket på människors rättigheter.

Rysslands antigay-lag stoppade uppträdandet

Under juni 2013 kom den nya antigay-lagen i Ryssland som innefattade all reklam som uppmanade eller uppmuntrade till ”icke traditionella” relationer. Eftersom Alexander Bard har varit starkt delaktig i att kämpa för homosexuellas rättigheter och tagit stort avstånd från den ryska antigay-lagen, så ansåg gruppen att det inte skulle gå att genomföra sina konserter i landet.

Army of Lovers skulle dessutom ha flera ”frispråkiga” nummer i sina konserter, bl.a. ett där Jean-Pierre Barda och Alexander Bard skulle kyssas. Hade man valt att gå vidare med det numret hade en böter på ca 60 000 kr tillkommit, och då gruppen vägrade rucka på sin shows innehåll samt att man tog avstånd från Rysslands kontroversiella lagar, så fanns det inget annat alternativ än att stanna hemma.

Uppmanar att ta strid för rättigheterna

Alexander Bard har öppet kritiserat Ryssland och Putin och tidigare uppmanat ryska aktivister med att bojkotta både det ena och det andra; så länge landets ledning fortsätter på detta viset vill gruppen inte ens besöka landet. Resultatet blev att alla Army of Lovers konserter ställdes in med omedelbar verkan så ryska fans blev tvungna att bege sig någon annanstans för att titta på gruppen.